Könssjukdomar

Klamydia

I Sverige är klamydia den vanligaste könssjukdomen. Den orsakas av en bakteriell infektion som smittar vid oralt, vaginalt och analt sex där skydd med kondom inte förekommer. Om klamydian förblir obehandlad så kan den leda till sterilitet hos kvinnor då infektionen kan inflammera äggledaren. Symptomen kan uppträda i form av ökade flytningar, sveda och klåda i underlivet, vilket ibland kan upplevas extra starkt när man kissar. Klamydia är en sjukdom som är anmälningsskyldig enligt den svenska smittskyddslagen, vilket innebär att den person som misstänker att han är smittad är skyldig att söka läkarvård. Behandling av sjukdomen brukar oftast ske genom en antibiotikakur som varar mellan 7 och 10 dagar.

Herpes

Herpes är ett virus som sprids via kroppsvätskor saliv och sexuellt umgänge. Herpes visar sig ofta som utslag i ansiktet, runt mun och läppar, men kan också visa sig som liknande utslag runt könsorganen. Efter att en person infekterats för första gången, går viruset in i en latentfas och återkommer först synligt i samband med att kroppen utsätts för stress, infektioner, eller förhöjda mängder ultraviolett ljus. Smittsamheten är högst då blåsor och sår är synliga, och vid samlag under dessa perioder bör man inte lita på att ens en kondom skyddar. Anledningen till detta är att smittan kan överföras via saliv och andra kroppsvätskor.

Kondylom

Kondylom är en virussjukdom som uppträder som vårtor på könsorganen och/eller runt analöppningen. Kondylom är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige, och är oftast helt ofarlig. Detta till trots kan oftast kondylom upplevas som oerhört besvärande då dess yttre kännetecken kan upplevas som frånstötande. Eftersom viruset är så vanligt bland befolkningen är risken stor att smittas vid oskyddat sex. Men eftersom viruset inte uppträder i synlig form alla gånger är det många som är smittade utan att veta om det. Immunförsvaret själv utrotar oftast viruset runt ett år efter det att en person blivit smittad.

Gonorré

Gonorré är en infektionssjukdom som orsakas av en bakterie vid namn Neisseria Gonorrea. Sjukdomen uppträder oftast med symptom såsom flytningar, från urinröret eller slidan, men kan också drabba svalget och ändtarmen. I svåra fall kan även andra delar av kroppen infekteras, vilket i värsta fall kan leda till infertilitet. Gonorré är idag vanligast hos män, men har som helhet minskat kraftigt sedan 1970-talet i Sverige. Behandling sker med antibiotika.